ZEHRA ERKOÇ

Çitlerin üstünden atlıyor kurt --------------- Çitlerin üstünden atlıyor kurt
Çitleri aşıyor çitleri aşıyor
Ağaçların arasından
Güneş tepede sıcak   
Dönüyor güneş sıcak tepede sıcak
Dönüyor geliyor kurt
-dişleri ıslak ıpıslak dişleri diş diş diş diş-
-dişleri ıslak ıpıslak dişleri diş diş diş diş-
-dişleri ıslak ıpıslak dişleri diş diş diş diş-
-

Evimiz beyaz boyalı ve ahşap
Ziller çaldığında koyunların beyaz
Boyunlarını
Tir tir titriyor boyunlarımızı beyaz
Pencereden uzatıp
Gelişini izliyoruz
Çitlerin ötesinden
Bahçe, uzak geniş ovaları

Çitlerin üstünden atlıyor kurt----------

-şşşş şşşşşş şşşşş-
Adım atıyor şşşşş adım adım
Adımları dolanmıyor şş adım adım şşş
Ne hızlı ne yavaş adım adım
Ağaçların arasından güneş tepede sıcak
Geliyor kurt dişleri ıpıslak ıpıslak ıpıslak
-----------------