MEHMET MUSTAFA KAROĞLANOĞLU
rönesansın infazı

k
ırmızı korkuluğun        gövdesind          e
                            mzikle içilmiş bir adet rom ve kırmızı bir şara p
araya p
         a
         r
         a demeyenler tarafından dövülmüş bir uzun        heri      f
ermuarı         bozuk     bir     çift         ayakkab     ı
kınması için hamile kadına yalvaran bir eb e
                        - nsesinde iğrenç bir dövme var ki bizi ilgilendirmiyo r –
engarenk bir şemsiyenin             altınd a
                                                        lınlarına siper ederek ellerin i
kaz edercesine tanrıyı adet         a
yağa kalkmak için gülünç bir çaba sarf ediyorla         r
                        ektumu dahi parçalanmış herif parende atıyo      r
omu başından aşağı dökerek ebe güya kendini kutsuyo r
aks etmeye başlıyor tek ayak üstünde bir de hamile kadı               n
(n)
   e
      b
        u
          sahte gösteri  ş    ( diye soruyorum )
                  avk hüzmelerine karşı bir yakarış diye ekliyor bir bilge karg a
cımıyor mu tanrı bari şu çocuk-a?        ( doğmak için çırpınıyor oysa )
z olsa da kir bin kova su ile yıkasan dahi çıkma          z
aten hiç var olmayacak olan yokluğu da anlama  z ( diye savuşturuyor )
                     or dayanıyorum artık dedim bilge kargay    a
hmaklara gölge olarak yaşamakta n
e olacağının dahi en başından yazılmasında    n
asıl olsa       zuhur eden her şey    bir   saçmalıktan    doğuyo    r
azı ol kaderine ve    güneşin    erimesini    bekl    e
             ( ötmeye çalışıyor o sırada usulca )
lbet      o       gün gölge etmeyeceksin     hiçbir    d
                                                                       i
                                                                       l
               a                                       yamm                 e
ğzında bir küçük ekmek lokması cevaplıyor bilge karg a
                  rdına bakmadan havalanırke n   ( bir anda )
e anlam çıkartabiliyorum dediklerinde   n
                                                        e de anlam bulabiliyorum gördüklerimde      n
             ormalliğin kristalleşmiş hali için sonunda ben de yakarıyoru m
enirelemzüh    kvaş    nedmeglög       neleg   enilah               teba